Regulamin

Strona główna/Regulamin

1. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu internetowego www.dominexplus.pl (w dalszej części Regulaminu nazywany Sklepem) oraz Administratorem danych osobowych jest Sprzedający – firma Dominex Plus Spółka Jawna z siedzibą w Oświęcimiu, 32-600 Oświęcim, ul. Zaborska 78. NIP: 549-18-99-891, REGON: 070876947.
 2. Sklep umożliwia Kupującemu dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Sprzedającego pkt 1 niniejszego dokumentu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administrator dokłada wszelkich starań, aby dane Użytkowników były bezpieczne.
 4. Dokonywanie zakupów w Sklepie www.dominexplus.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

2. Oferta Sklepu

 1. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 4. Sklep realizuje zamówienia na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim.
 5. Wszystkie ceny towarów znajdujących się na stronie www.dominexplus.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 6. Zdjęcia produktów zamieszczone na stronie internetowej mogą się nieznacznie różnić od stanu rzeczywistego.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo:
  – do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie,
  – wprowadzania lub wycofywania produktów z oferty Sklepu,
  – przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
 8. Wymiary mebli tapicerowanych podane są w cm z tolerancją ok +/- 5cm.

3. Składanie zamówień

 1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 2. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem internetowego sklepu www.dominexplus.pl oraz telefonicznie.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia, w przypadku nie dokonania płatności zaliczki lub całości należności w przeciągu 14 dni od złożenia zamówienia.
 4. Zamówienia może dokonać pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna.
 5. Warunkiem zakupu w Sklepie jest skuteczne przeprowadzenie procesu zamówienia poprzez prawidłowe wypełnienie formularza oraz zaakceptowanie regulaminu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości lub zawierających niekompletne dane. Zamawiający zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówienia w przypadku nieprzewidzianych zmian w parametrach zamawianych modeli mebli.
 8. Każdy kupujący ma prawo do zamówienia bezpłatnych próbek (tkanin), które zostaną przesyłane nieodpłatnie na prośbę Kupującego na wskazany przez niego adres.
 9. Oferta internetowego sklepu www.dominexplus.pl nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, lecz jedynie zaproszenie do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 10. Do momentu wpłynięcia zaliczki, złożenie zamówienia w Sklepie nie jest traktowane jako przystąpienie Klienta do umowy kupna-sprzedaży i nie ma charakteru wiążącego dla żadnej ze stron.

4. Realizacja i termin zamówień

 1. Termin realizacji zamówienia rozpoczyna się od następnego dnia po dniu wpływu zaliczki lub całości należności za zamówiony towar na konto bankowe Sklepu i jest liczony w dniach roboczych.
 2. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny, a na życzenie Klienta faktura VAT.
 3. W szczególnych przypadkach czas realizacji zamówienia może się wydłużyć. O wszelkich opóźnieniach Klient będzie informowany droga mailową lub telefonicznie.
 4. Termin realizacji zamówienia rozumiany jest jako czas, który upływa od rozpoczęcia przez Sklep realizacji zamówienia do chwili otrzymania towaru przez Klienta.
 5. W szczególnych przypadkach Sklep może anulować zamówienia, wszelkie kwoty wpłacone przez Klienta na poczet danego zamówienia zostaną zwrócone w terminie do 7 dni roboczych na numer konta podany przez Klienta.
 6. Kupujący może zrezygnować z zamówienia lub wprowadzić zmiany do zamówienia do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Rezygnację lub zmianę zamówienia należy zgłosić drogą e-mail na adres dominex@dominexplus.pl
 7. Kupujący nie może anulować zamówienia, które zostało już skierowane do realizacji.
 8. W przypadku rezygnacji z zamówienia zaliczka nie podlega zwrotowi.

5. Ceny

 1. Zamieszczone na stronach Sklepu produkty wraz z cenami nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
 2. Zawartość Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 kodeksu cywilnego.
 3. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Sklepu wyrażone są w złotych polskich zawierają podatek VAT i są cenami brutto.
 4. Cena podana przy każdym produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia.
 5. Ceny nie obejmują kosztów przesyłki. Ceny za przesyłkę danego produktu są zróżnicowane i zależą od formy dostawy, wagi oraz wielkości towaru lub regionu przesyłki.

6. Płatność

Kupujący ma możliwość wyboru sposobu płatność:

 • wpłata zaliczki w wysokości 50% wartości zamówienia (dopłata reszty w chwili odbioru towaru u kuriera + koszt usługi pobrania, lub dopłata gotówkowa w przypadku odbioru własnego);
 • pełna przedpłata (wraz z kosztami transportu) na konto Sklepu;
 • umowa ratalna eRaty Santander Consumer Bank;
 • PayU – bezpieczne płatności online

7. Dostawa i odbiór towaru

 1. Dostawa zamówionego produktu nastąpi w terminie ustalanym indywidualnie przez konsultanta Sklepu.
 2. Kupujący wybiera sposób dostawy:
  – dostawa towaru przez firmę transportową pod wskazany w zamówieniu adres,
  – odbiór własny,
 3. Dane do przelewu:
  Dominex Plus Sp.J.

  ul. Zaborska 78, 32-600 Oświęcim.
  Do dyspozycji wpłacających przekazujemy numer naszego konta bankowego:
  02 1050 1113 1000 0001 0493 0458
  Jako tytuł przelewu proszę podać numer zamówienia.
 4. Zapewnienie odbioru oraz wniesienie dostarczonych produktów pozostaje w gestii Kupującego.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności w wypadku nieprawidłowości popełnionych przez składającego w formularzu zamówienia w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata.
 6. Dwukrotne niepodjęcie przesyłki przez Kupującego jest równoznaczne z tym, że Sklep może od umowy odstąpić, przy czym kwota wpłacona tytułem zaliczki lub cała uiszczona za produkt cena może zostać zaliczona na poczet poniesionych przez Sklep kosztów realizacji zamówienia.
 7. Odbiór towaru przez Kupującego musi być potwierdzony pisemnie na dokumencie dostawy. Złożony podpis jest traktowany jako potwierdzenie zgodności towaru ze złożonym zamówieniem.
 8. Podczas odbioru Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia zgodności ilościowej z zamówieniem oraz kontroli czy towar nie posiada uszkodzeń mechanicznych powstałych w czasie transportu. Nabywca zobowiązany jest dokonać kontroli w obecności osoby dostarczającej zamówiony produkt.
 9. Z chwilą potwierdzenia dostawy na dokumencie dostawy wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem rzeczy, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.
 10. Odbiór osobisty towaru przez klienta lub wysyłka towaru do klienta powinna nastąpić w terminie 7 dni od poinformowania klienta przez sklep o zrealizowaniu zamówienia.

8. Gwarancja

 1. Wszystkie produkty znajdujące się na stronach Sklepu są nowe i objęte gwarancją producenta.
 2. Gwarancja oraz inne uprawnienia przewidziane ustawą, w tym prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan opakowań lub taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9. Reklamacje i zwroty

 1. W przypadku stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń powstałych w czasie transportu, podstawą rozpatrzenia ewentualnych reklamacji jest protokół reklamacji.
 2. Odbierając towar Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia, czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu.
 3. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji dotyczącej uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu jest spisanie w obecności kuriera protokołu niezgodności. Kopię protokołu Kupujący zobligowany jest dołączyć do zgłoszenia reklamacyjnego.
 4. Wszelkie wady dostarczonego towaru, braki ilościowe akcesoriów montażowych lub elementów mebli ujawnione w chwili odbioru towaru powinny zostać zgłoszone do pracowników obsługi sklepu w terminie nie później niż 7 dni od chwili odbioru towaru.
 5. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, Kupujący ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271), składając Sklepowi oświadczenie na piśmie. Jeżeli odesłany towar spełnia wymagania przyjęcia zwrotnego, zostaje wystawiona faktura korygująca. Po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia odbioru faktury VAT korygującej, w ciągu 14 dni roboczych sklep dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta.
 6. Prawo do zwrotu produktu, o którym mowa w punkcie 5, nie przysługuje w przypadku zamówienia indywidualnego (o właściwościach produktu określonych przez Kupującego lub ściśle związanych z jego osobą).
 7. Zwracany towar powinienem zostać dostarczany na koszt Kupującego w przeciągu 7 dni na adres sklepu w Oświęcimiu.
 8. Zwracany produkt w trybie odstąpienia od umowy zostanie przyjęty, a odstąpienie będzie skuteczne tylko i wyłącznie wtedy, gdy odesłany towar będzie w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone, oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów użytkowania.
 9. W przypadku chęci skorzystania z trybu odstąpienia od umowy produkt należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na własny koszt na adres Sklepu.
 10. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki Sklep ma zwrócić zapłatę. Sklep w ciągu 7 dni roboczych dokonuje sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia ww. wymagania zostaje wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia zostają wysłane do klienta listem priorytetowym. Kupujący powinien odesłać podpisaną kopię faktury korygującej, a po jej otrzymaniu Sklep, w terminie 14 dni dokonuje zwrotu należności na konto Kupującego.
 11. Sklep zobowiązuje się do zwrotu należności za produkt oraz kosztów odesłania produktu – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.
  Klient pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
  Klient jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie wartości rzeczy w związku z korzystaniem z niej w nieodpowiedni sposób.
 12. Reklamacje dotyczące różnicy w odcieniu wybarwienia tkaniny, skóry, eko-skóry, które wynikają z różnie ustawionych parametrów monitora lub karty graficznej nie stanowią podstawy do zgłoszenia reklamacji. Zdjęcia przedstawione na stronie Sklepu są poglądowe, tkaniny i kolory różnić się mogą nieznacznie od dostępnych – w związku z tym każdy Klient może bezpłatnie zamówić próbki tkanin do wybranego modelu mebla.
 13. Reklamacje dotyczące mebli tapicerowanych w obiciu z skór naturalnych, wynikających z ich właściwości np. blizny, nakłucia owadów, rozciągnięcie lica, zrogowacenia, a także pewne różnice w grubości, miękkości, które znawca może określić jako ślady naturalnej szlachetności skóry nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.
 14. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany produkt wraz z pismem określającym niezgodności i ewentualną dokumentacją fotograficzną oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązań Sklepu, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej lub innej na adres Sklepu lub na adres e-mail: dominex@dominexplus.pl. W tym celu prosimy się skontaktować z obsługą Sklepu celem zgłoszenia reklamacyjnego.
 15. Produkty zamówione w sklepie internetowym www.dominexplus.pl, dostarczone za granicę nie podlegają gwarancji.
 16. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.